Musikkens rasjonalitet

Det rasjonelle med musikk
er ikke det å skape blikk
men det for øret å gi lyd
som oppmuntrer til en slags dyd.