Mannen

Om mannen ikke artig er
så er han ei for kvinnen kjær.
Og artig er en mann om han
en kvinne imponere kan.