Lysten

Intet er som det å skape,
ikke bare være riktig.
Evnen vil du ikke tape
om for Sønnen du er viktig.