Livlighet

Det øye som er lyst og lett
vil ikke være faktisk rett.
For, var det rett så var det slik
at en på noen ting var rik.