Gudsbevis

Om en er over evne flink
til det å skyte midt i blink
så kan en ikke komme fra
at Gud ser til at en er bra!