Gitt å stille seg til

De som virkelig kan male
er i grunnen alle gale,
det fordi de alle tjener
ved å fri hva alle mener.