Forholdet

Ved vis som er evinnelig
er ikke væren minnelig.
Et vis bør kunne aktes på
som inntrykk sansen gitt å få.