En er gal

En er i grunnen veldig grei.
For en er god og tar på vei
når det å være gal er rett
og tegn på at man mangler vett!