Det å levere

Er en den som annen lystrer
er en ikke den som plystrer.
Blåklokker er ei orange.
Men de kan jo svaie, kanskje.