Det forbannede

Om intet å ta avstand fra
var alt en kunne gjøre bra.
Men det er så at Gud har gitt
oss syn om hva som kunne blitt.