Det å drepe

I kampen mellom godt og ondt
skal gode ikke ty til vondt.
Men det å utslette det onde er
selvfølgelig å være kjær.