Det beste vern

Det er så at det beste vern
er ikke gitt ved hat og jern.
Det beste vern er Kristus gitt
som forsvar og som verget sitt.