Det 3dje

Det tredje en bør tenke på
er løvets skikkelse å få.
Da bør en ikke hate tukt
men tro at en der ved får frukt.