Det 2ndre

Det andre en bør tenke på
er som et tre en form å få.
Da bør en ikke være størst
men lyset be og være tørst.