Det 1ste

Det første en bør tenke på
er som et frø til jord å gå.
Da bør det ikke være slik
at en som eksistens er rik.